top of page
Metodologia
La Metodologia de treball

 

"ESCOLTO I OBLIDO, VEIG I RECORDO, FAIG I APRENC"

Propostes d'investigació
 
                   "L'única pedagogia possible és estimular la curiositat de l'educand"

És per això que els nostres projectes es basen en les inquietuds dels nostres alumnes o en les provocacions que pot fer el mestre. Fent que apareguin preguntes acompanyades d'hipòtesis, i amb la necessitat d'ésser resoltes mitjançant la participació activa dels nostres alumnes: buscant informació, destriant aquesta informació, recollint-la i conectant-la amb altra informació, fent sortides, experiments, proves, investigant, manipulant, observant, involucrant a familiars que ens puguin ajudar...

Les tasques a desenvolupar passen des d'una reflexió personal, a la construcció social de l'aprenentatge.

Propostes de treball
 
                   "Una escola on el nen no faci el que vol,
sinó que vulgui el que fa"

Les propostes de treball ens permeten fer que els nostres alumnes aprenguin jugant, que tinguin la llibertat d'escollir què fer i la responsabilitat de fer-ho bé, ajudar als altres mitjançant l'ensenyament entre iguals, que ens puguin proposar idees noves... i tot això en petit grup.

 

El respecte de cada ritme i cada nivell, fan de les propostes de treball un sistema que els permet realitzar-se segons el seu "geni" singular, i ampliar el seu camp de coneixements amb activitats dinàmiques que poden variar segons les necessitats de cadascú.

Exposicions
 
                   "Els homes aprenen mentre ensenyen"

La motivació personal per un tema en concret, la preparació d'una explicació, la possibiltat de transmetre els seus coneixements, compartir un material, ser el protagonista per un dia...

Poder ensenyar el que ja se sap és aprendre dues vegades, així que mitjantçant les exposicions fomentem la capacitat de traspassar coneixements, d'adonar-se de les nostres possibilitats i mancances i per tant,  de millorar.

Obrim portes
 
                   "Els nens necessiten més models
que crítics."

Obrim portes fa que els nostres alumnes puguin aprofundir en les relacions amb els companys (internivells), posant en pràctica no només les seves capacitats d'aprenentatge sinó també d'ensenyament. És un espai on tot som iguals donant temps a l'educació integral i cooperativa.

Llegim
                   

"No llegeixis perquè et sents obligat,

llegeix perquè ho sents amb entusiasme."

La franja Llegim tracta d’incentivar el gust per la lectura, partint sempre del model, el mestre/a, que fa del la franja un moment d’entreteniment i aprenentatge, i una estona de concentració i d’escolta activa.

Es tracta d’encaminar als nostres alumnes cap el plaer de llegir, fent d’ells/es bons lectors, amb ganes de llegir en les seves estones lliures.

Propostes d'expressió
 
                   

     "No podem adquirir sinó aquelles idees,

sentiments i tècniques que hem viscut

per nosaltres mateixos."

 

Són les estones on es treballa l'expressió, entesa com a comunicació, on es té en compte no només el que es diu, sinó com es diu i com arriba als altres.

Per això treballem l'expressió musical, plàstica, corporal...

bottom of page