top of page

La nostra tasca educativa la portem a terme dins un horari en franges. Un horari que agrupa, sota un mateix nom, una sèrie de tasques amb les mateixes accions i finalitats, per tal d'augmentar la focalització, la concentració i la seguretat del que s'està fent i del que es farà.

És a dir, partint de la idea de l’aprenentatge globalitzat, el nostre horari no està fragmentat en àrees, sinó en metodologies que ens ajuden a arribar als coneixements.

horari en franges
Models horari

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
bottom of page