Projecte
educatiu

 

 

L’escola no fa màgia, la màgia la fan

el nostres alumnes!!!!!

 

 

Ens definim com una escola inclusiva on tothom té cabuda, respectant les caractéristiques específiques de cada alumne, a fi de desenvolupar les potencialitats de cadascú i enriquir-nos com a comunitat en la diversitat que entre tots conformem.

Emprenem una metodología de treball basada en les propostes de treball i les propostes d'investigació, potenciant el treball cooperatiu i la reflexió individual.

Partim de tots els llenguatges d’expressió i comunicación, la manipulació i la descoberta de l’entorn més proper.

Emprenem les tecnologies com una eïna més de treball i com a mitjà de comunicación entre l’escola i les famílies.

Potenciem l’adquisició de valors, d’hàbits i pautes de conducta i treball per a favorir l’autonomia personal i la integració en la societat.

Fomentem l’educació  ambiental, iniciant els alumnes en l’observació, experimentació i acondicionament del nostre hort-jardí i de l’entorn més proper: la platja, el camp de futbol…