top of page
Projecte
educatiu

 

 

L’escola no fa màgia, la màgia la fan

el nostres alumnes!!!!!

 

 

Ens definim com una escola inclusiva on tothom té cabuda, respectant les caractéristiques específiques de cada alumne, a fi de desenvolupar les potencialitats de cadascú i enriquir-nos com a comunitat en la diversitat que entre tots conformem.

Emprenem una metodología de treball basada en les propostes de treball i les propostes d'investigació, potenciant el treball cooperatiu i la reflexió individual.

Partim de tots els llenguatges d’expressió i comunicación, la manipulació i la descoberta de l’entorn més proper.

Emprenem les tecnologies com una eïna més de treball i com a mitjà de comunicación entre l’escola i les famílies.

Potenciem l’adquisició de valors, d’hàbits i pautes de conducta i treball per a favorir l’autonomia personal i la integració en la societat.

Fomentem l’educació  ambiental, iniciant els alumnes en l’observació, experimentació i acondicionament del nostre hort-jardí i de l’entorn més proper: la platja, el camp de futbol…

bottom of page